• Obiteljska kuća - Jakuševac

Fasada nije samo ukras građevine – ona mora ispunjavati visoke standarde zaštite. Fasada na građevini preuzima: zaštitnu, izolacijsku i estetsku funkciju.

Profesionalno

Pri izvedbi fasada pazimo na kvalitetnu izvedbu svih slojeva koji čine fasadni sustav, jer su svi slojevi jednako važni, kao što je važan i način na koji se ugrađuju. Tek kada je to kvalitetno izvedeno, tada može na kvalitetan način ispuniti svoju funkciju. U prvom redu zaštitnu, a potom i estetsku, jer je fasada znak prepoznatljivost objekta, bez obzira da li je riječ o zgradi ili obiteljskoj kući.

Sve izvedbe izvodimo vrhunski kvalitetno, a pri izvedbama koristimo materijale s atestom.

Vrste fasada

Izrađujemo sve vrste fasada:

 • stiropor ili demit fasade
 • fasade s kamenom vunom
 • vapneno cementna sustav fasada (klasična fasada)
 • toplinski fasadni sustav s toplinskom žbukom
 • toplinski fasadni sustav s pločama
 • toplinsko-izolacijski sustavi

Izvodimo sve vrste termofasadne zaštite. Preporučamo kvalitetnu izvedbu omotača oko objekta, što garantira dugotrajnu uštedu velike količine novca, ali i kvalitetniji i zdraviji život kao posljedicu boravka u zdravom, a ujedno i estetski vrlo privlačnom objektu.

Demit fasade

Demit fasada omogućuje uštedu do 60% u troškovima grijanja i smanjuje troškove gradnje zbog tanjih zidova i manjih grijaćih tijela. Izvedba fasade je brza i osigurava ugodne uvjete boravka u prostoru: ljeti hladno, zimi toplo; uz dulji vijek trajanja i ekonomičnije održavanje. Kod kvalitetno izvedenih fasada ne postoji mogućnost gljivica i truljenja u prostoru. Vremenski faktori na demit fasade od stiropora ili od kamene vune nemaju utjecaj. Njihova trajnost je tridesetak godina.

Izrada demit-fasade obuhvaća:

 • pripremu zida na koji se postavlja
 • postavljanje izolacijskih ploča od stripora
 • postavljanje zaštitnih mrežica

Nanošenje zaštitnog i dekorativnog sloja. Ploče se lijepe namjenskim ljepilima i fiksiraju tiplama. Cijela površina se pažljivo ravna i nivelira, čime se stvaraju uvjeti za kvalitetno nanošenje sloja i izradu tekstura fasade.

Posebna pažnja se poklanja obradi lukova, rubova i drugih površina, koje zahtijevaju dodatnu obradu. Pored namjenskih mrežica i tipli za obradu rubova, lukova i drugih zahtjevnih površina se koriste namjenski profili.

Fasade s kamenom vunom

Izolacija fasade nemali je financijski izdatak koji često rezultira odabirom jeftinijih materijala koji ne mogu rezultirati najkvalitetnijim rješenjem. Izolacijski materijal je u sustavu fasade najvažnija komponenta koja se sama isplaćuje kroz nekoliko  godina, a male razlike u cijenama, ne mogu se usporediti s prednostima  koje daje.

Fasade od kamene vune su toplinska zaštita za velike uštede. Za izolaciju fasade je bitno odabrati toplinsko-izolacijski materijal kojim se mogu ostvariti svi uvjeti zdravog i ugodnog stanovanja. Izostankom samo jednog nećemo postići željenu kvalitetu boravka u prostorima u kojima boravimo.

Vremenski faktori na fasade od kamene vune nemaju utjecaj.
Fasadna izolacijska ploča od kamene vune ispunjava sve važne uvjete za kvalitetnu izolaciju fasade:

 • toplinska zaštita i ušteda
 • protupožarnost – proizvodi od kamene vune spadaju u najvišu kategoriju (klasu) negorivosti, A1, čime se ostvaruju najviši standardi sigurnosti objekata u slučaju izbijanja požara
 • paropropusnost – kamena vuna je i do 60 puta paropropusnija od drugih izolacijskih materijala
 • zvučna zaštita – zbog svoje vlaknaste strukture koja omogućava upijanje zvuka, kamena vuna zadovoljava najviše zahtjeve u pogledu zvučne izolacijske moći
 • elastičnost – kamena vuna kao elastičan materijal ima veliku otpornost na udar (npr. udar tuče) i sposobnost amortiziranja udaraca
 • otpornost na kemikalije i insekte – kamena vuna je otporna na kemikalije i insekte koji se mogu nastaniti u nekim drugim izolacijskim materijalima
 • stabilnost i trajnost – kamena vuna je izuzetno stabilna kod visokih ili niskih temperatura i njihovim naglim promjenama, ne stari, ne drobi se niti raspada, s čime se osigurava cijeloživotno rješenje toplinske izolacije vanjskih zidova
 • povrat investicije u izolaciju fasade od kamene vune – parametar koji najbolje govori o isplativosti ulaganja u toplinsku izolaciju je potrošnja energenata, a time i povrat investicije uložene u toplinsku izolaciju zgrade

Galerija radova