Fasada nije samo ukras građevine – ona mora ispunjavati visoke standarde zaštite. Fasada na građevini preuzima: zaštitnu, izolacijsku i estetsku funkciju.