Prije samog žbukanja sve površine pripremamo za žbukanje da bi žbuka bolje prionula za zid. Opeke, betonske površine, betonski i šljako-betonski blokovi, durisol-blokovi, dio su zidnih površina na koje se nanosi žbuka.